BEVILLING - HVORDAN SØGER JEG OM HJÆLPEMIDLER FRA DET OFFENTLIGE

Hvad skal der til for at få bevillget hjælpemidler af kommunen
Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap og har brug for hjælp til at lette din daglige tilværelse, kan du ansøge om et gratis hjælpemiddel fra kommunen. For at være berettiget til støtten skal hjælpemidlet:

– Væsentligt afhjælpe dine varige følger af en nedsat funktionsevne

– Lette dagligdagen i dit hjem

– Være nødvendigt for, at du kan udføre dit arbejde


Hvordan får jeg fat i hjælpemidler
Du kan få fat i hjælpemidler ved at kontakte din kommune eller region. De har typisk en afdeling for hjælpemidler, hvor du kan få rådgivning og vejledning om, hvilke hjælpemidler der kan være relevante for dig, og hvordan du kan få adgang til dem. Du kan også få hjælp af en ergoterapeut eller fysioterapeut, som kan vurdere dine behov for hjælpemidler og give anbefalinger. Hvis du har en kronisk sygdom eller en funktionsnedsættelse, kan du også kontakte patientforeninger eller handicaporganisationer, som kan give dig information om relevante hjælpemidler og hvordan du kan få adgang til dem.

Proces

For at kunne modtage økonomisk støtte til et hjælpemiddel fra din kommune, er det vigtigt, at du ansøger om en bevilling, før du køber hjælpemidlet. Hvis du køber hjælpemidlet, før du har modtaget bevillingen, vil kommunen normalt ikke give dig støtte.

Når du ansøger om bevilling, skal du beskrive, hvordan hjælpemidlet kan hjælpe dig, og dokumentere ændringer i din funktionsevne, for eksempel din hørelse. Hvis det er første gang, du ansøger om en bevilling til et hjælpemiddel, eller hvis din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have adgang til aktuelle oplysninger om dit helbred fra sygehuset eller din læge.

Du kan ansøge om bevilling til et hjælpemiddel på www.borger.dk, og du skal logge ind med dit MitID/NemID for at gøre det. Hvis du har svært ved at bruge den digitale løsning, kan du kontakte Borgerservice for hjælp.

Det er kommunen, der bestemmer, hvilken leverandør du skal købe dit hjælpemiddel hos, og hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet til dig. Du vil kun modtage støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, som kommunen kan anskaffe. Hvis du vælger en dyrere leverandør end den, kommunen benytter, skal du selv betale den ekstra omkostning. Du vil kun få refunderet det beløb, som kommunen ville kunne anskaffe hjælpemidlet til.

Find vores trin-for-trin guide her: https://billigehjaelpemidler.dk/blogs/news/bevilling-til-hjaelpemidler-trin-for-trin-guide

Shop now

You can use this element to add a quote, content...