FRITVALGSORDNING - VÆLG SELV DINE HJÆLPEMIDLER

Hvis du får bevilliget et hjælpemiddel har du mulighed for at gøre brug at fritvalgsordningen, som giver dig frihed til selv at vælge dine hjælpemidler.

Eksempel: Du har fået bevilliget en rollator til 700 DKK, men du har fundet en rollator til fx 1.500 DKK. Du har i denne situation mulighed for at købe rollatoren til .1500 DKK, og det offentlige vil betale de 700 kr., imens du selv betaler de resterende 800 kr.

På udkig efter en letvægtskørestol, så se vores udvalg her

Fritvalgsordningen er en ordning, der giver dig som borger mulighed for selv at vælge, hvilken leverandør eller private tilbud, du vil benytte dig af, når du har brug for hjælpemidler, genoptræning eller personlig pleje og omsorg. Ordningen gælder for borgere, der er visiteret til hjælp efter sundhedsloven, serviceloven eller lov om social service.

Med fritvalgsordningen har du som borger altså mulighed for at vælge en privat leverandør, der kan levere det ønskede hjælpemiddel eller yde den nødvendige pleje og omsorg i dit eget hjem. Det kan give dig større fleksibilitet og mulighed for at vælge en løsning, der passer bedst til dine individuelle behov.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det kun er visse typer af ydelser og hjælpemidler, der kan vælges frit. Derudover er der også en økonomisk ramme for, hvor meget kommunen vil betale for den valgte ydelse eller hjælpemiddel. Hvis den valgte leverandør eller løsning er dyrere end den kommunale prisramme, skal du som borger selv betale differencen.

Fritvalgsordningen administreres af kommunen, og du kan få mere information om ordningen ved at kontakte din kommune eller se mere på kommunens hjemmeside.

Se vores udvalg af hjælpemidler til badeværelser her samt rollatorer her

Shop now

You can use this element to add a quote, content...